Recursos afectados

Safari 4, en todas las versiones anteriores a la 4.0.2.

Solución

Actualizar, o antes posible , a ultima versión do navegador:

  • Safari 4.0.2

Para mante-lo equipo actualizado, recoméndase ter activadas as actualizacións automáticas.

Detalles

Os erros de seguridade permiten que, ao visitar páxinas web maliciosas que os aproveiten, un atacante poida chegar a roubar información sensible e inclusive ter control do equipo.

Como norma xeral é moi importante manter sempre actualizado todo o software do equipo; os atacantes soen aproveitar o tempo de reacción entre que se descobre algún erro ou vulnerabilidade nos programas e que o fabricante reaccione publicando a nova versión.

Para máis información, consultar o Aviso Técnico de Seguridade de INTECO-CERT.